canlı destek

Ulusal Mevzuat

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konusunda kanun ve yönetmelikler aşağıda özetlenmiştir. Güncel değişiklikler https://www.enerji.gov.tr/ web adresinden takip edilmelidir.

Enerji Verimliliği:

 1. 18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,
 2. 16.08.2019 tarih 2019/18 sayılı Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bulunmaktadır.
 3. 15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa bağlı bütün yönetmelikler:

 1. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik (R.Gazete: 25.10.2008) 
 • (27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik)
 • (25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklikler)
 1. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (R.Gazete: 17.04.2009 )
 2. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (R.Gazete: 05.12.2008 )
 3. Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (R.Gazete: 14.04.2008 )
 4. Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.Gazete: 09.06.2008)
 5. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (R. Gazete: 05.06.2008)
 6. Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik (R.Gazete: 14.12.2006)
 7. Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik (R.Gazete :30.12.2006 )
 8. Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı, Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik (R. Gazete: 30.01.2010)
 9. Florasan Aydınlatma Balastların Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik (R.Gazete: 30.12.2006)

Yenilenebilir Enerji

 1. 10 Mayıs 2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

5346 Sayılı Kanuna Bağlı Yönetmelikler:

 1. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
 2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik YEKDEM (2013)
 3. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(2013) (12 May 2019 da değişti)
 4. Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
 5. Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
 6. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
 7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 8. Rüzgar Veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
 9. Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik
 10. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 11. Enerji Sektörü Araştırma-geliştirme Projeleri Destekleme Programına (Enar) Dair Yönetmelik
 12. Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme Ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik
 13. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ